KONTINGENT

Holstebro Svømmeclub har mange forskellige hold og mange forskellige priser.

Priserne er fra ca 600-2100 kr afhængig af holdet antal ugentlige træninger  mv.

Se alle hold mulighederne her


Jamen, skal det virkelig koste så meget...?!

Dit kontingent dækker et halvt års medlemskab af Holstebro Svømmeclub. 

Du kan deltage på det svømmehold du har tilmeldt dig. Dvs. 18-23 uger med træning/undervisning. Prøv at regne lidt på, hvad det koster pr. gang og sammenlign evt. med, hvad det koster, hvis du f.eks. benytter en personlig træner i et fitnesscenter, får vejledning af en fysioterapeut, går til klaverundervisning - eller på anden måde får undervisning og vejledning af specialister med et højt fagligt niveau. Er det nu også så dyrt?

Men jo, det kan måske godt gøres billigere. Vi er altid på udkig efter flere frivillige, der vil yde en ulønnet indsats i klubben. Og hvis du har en god idé til sponsor-aftaler, sponsor-arrangementer eller ønsker at hjælpe klubben med at afvikle tombola, stå for salg af skrabelodder eller lodsedler, så er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Der er der desværre ikke ret mange, som har tid eller lyst til - og derfor koster grisen nu engang det, der står på prismærket...

 

Hvad går pengene egentlig til?

Som medlem af svømmeklubben er du ikke kunde i en forretning. Du er medlem af en "non-profit"-forening. Det vil sige, at vi skal få økonomien til at løbe rundt uden at skabe hverken underskud eller overskud.

I 2012 havde klubben en omsætning på 1,9 millioner kroner og et lille overskud på 24.000 kr.

En af vores største udgiftsposter er leje af svømmehallen. Det koster knap 5000 kroner pr. time at booke svømmehallen i et halvt år, som er den periode, dit kontingent dækker. 
Derudover betaler vi løn til instruktørerne. Herud over betaler HSC for at instruktører og trænere får  dækket udgifter til deltagelse i kurser, og vi plejer også at sørge for lidt forplejning, når de hvert år bruger en hel lørdag på at gå til livredder-eksamen (i øvrigt uden at få løn for den tid, de bruger på det).

Klubben har naturligvis også nogle administrative udgifter, når vi skal servicere ca. 1000 medlemmer årligt. 

Endelig må man gøre sig klart, at som medlem af en forening er man en del af et fællesskab.

Til gengæld for dit beskedne solidariske bidrag til talentfulde børn og unge kan du være meget stolt af at være en del af en idrætsforening med stor sportslig succes, hvor børn og unge bruger rigtig mange timer på en sund fritidsinteresse, og hvor børnene får masser af sund motion og omsorg fra højt motiverede trænere og engagerede frivillige.

 

Politik for refusion

Når du tilmelder dig for et hold, betaler du kontingent forud for det aktuelle halvår.

Holstebro Svømme Club refunderer som udgangspunkt ikke kontingentbetalinger.
 

Vi har dog den regel, at hvis du efter at have deltaget på et hold én gang konstaterer, at det overhovedet ikke fungerer - f.eks. hvis dit barn ikke er undervisningsparat - så kan vi undtagelsesvis refundere dit kontingent.

Som udgangspunkt kan du ikke forvente at få erstatning, hvis undervisning/træning bliver aflyst pga. stævneafvikling, ferie eller sygdom. Hvis det er muligt, forsøger vi at tilbyde svømning på et andet tidspunkt, men det er desværre ikke altid praktisk muligt, primært fordi vi har begrænset adgang til vand at svømme i.

Vores politik for refusion er ikke et forsøg på at "bondefange" nogen. Tværtimod har vi al mulig interesse i at have den højest mulige tilfredshed blandt medlemmerne. Nej, reglen er et forsøg på at holde de administrative byrder - og omkostninger - så langt nede som muligt og samtidig bevare et så simpelt regelsæt som muligt, hvor flest muligt føler sig fair behandlet.

Bemærk endvidere, at der som udgangspunkt ikke gives rabat, selv om du venter to måneder med at melde dig ind, eller hvis du f.eks. får influenza eller får en arm i gips og bliver nødt til at melde afbud flere gange. Klubbens udgifter er de samme, uanset om du deltager 5 gange eller 25 gange, og det ville blive alt for tidskrævende og omkostningstungt, hvis vi skulle afregne på så detaljeret niveau.

Betingelserne for betaling, herunder vores politik for refusion, fremgår også af "Klubmodul"-hjemmesiden. Vilkårene er defineret af bestyrelsen, som har sit mandat fra generalforsamlingen, der er enhver forenings højeste myndighed.