JUNIOR / SENIOR HOLDET

Målgruppe: Junior og Seniorsvømmere

Holdstørrelse: Op til 16 svømmere

Holdbeskrivelse:

Junior / senior holdet er for klubbens bedste junior og seniorsvømmere.

Holdets primære formål er, at tilbyde rammer der giver svømmerne mulighed for, at opnå deres potentiale.

Der tages højde for svømmernes personlige udvikling og planlægges så vidt muligt individuelle forløb, på trods af fokus på individuel udvikling, vil der i høj grad blive vægtet en team-kultur der har til formål, at understøtte klubbens og holdets fælles værdier .

Overordnede rammer for træningen, der indeholder både svømning, landtræning og flere andre elementer der er vigtige for hensynet til det hele menneske indebærer:

- Fysisk og teknisk træning i vand og på land

- Læring omkring og forståelse af brugte træningsprincipper

- Coaching på individ og teamniveau

- Læring omkring og brug af mentale færdigheder indenfor sport og præstationskultur

- Forståelse for SPORT-LIFE BALANCE og et hollistisk menneskesyn

- Overordnet viden omkring sportsernæring og behov for eventuel kosttilskud (kun i samarbejde med Team DK / Holstebro Elitesport)

HSC Elite er et udtaget hold, nedenstående er der en gennemgang af kriterier for deltagelse på holdet:

Objektive udtagelseskriterier

RESULTATMÆSSIGE:

- Landsholdsudtagelse (mesterskaber eller bruttogruppe)

- DM kvalifikation i kommende sæson

- VDM kvalifikation i kommende sæson

TRÆNINGSMÆSSIGE:

Udgangspunktet er at svømmerne rekrutteres fra HSC Age Group eller HSC Development, der er derfor opsat minimumskriterier for deltagelse på disse hold.

- 90% fremmøde i mindst 3mdr med minimum 7 pas (Age Group) og 6 pas + aspirantordning (Development).

- Skadesfri, hvilket betyder at kunne gennemføre alt udbudt træning på holdet i minimum 2 mdr.

Subjektive udtagelseskriterier:

Under opdatering

Rekrutteringsforløb:

Som udgangspunkt vil udtagelse til Elite være en løbende proces, med aspiranttræning fra uge 8 og frem mod sommer.

Det er dog muligt løbende at opnå kvalifikation til HSC Elite fra HSC Development, såfremt man opfylder de opsatte kriterier. I denne situation vil der altid skulle udarbejdes en individuel plan for trinvis holdflytning. Det gør vi for ikke at opnå en for stor belastningsstigning.

Udtagelse til HSC Elite kan KUN ske af Cheftræneren.

 

Træningsmængde:

Der forventes som udgangspunkt 8 faste træningspas om ugen, dog vil der i perioder altid være mulighed for individuelle hensyn, disse laves i aftale med cheftræner, og skal altid bekræftes skriftligt. (1 pas indeholder både land og vandtræning)

I skolefrie perioder må forventes øget træningsmængde, som udgangspunkt deltager alle i dette (individuel aftale)

Såfremt der i en periode på 2mdr ikke opretholdes minimum 90% af aftalte træninger (sygdom og uddannelsesmæssige forbehold) vil der blive afholdt en samtale mellem svømmer og træner (evt. forældre) omkring eventuelle strategier eller støtte der kan afhjælpe en eventuel problemstilling.

Der kan blive tilbudt op til 10 ugentlige træninger, det er som udgangspunkt muligt for alle at opnå en øget træningsmængde såfremt der vurderes i dialog med træneren at det er gavnligt/nødvendigt. Dog skal følgende kriterier overholdes:

- 95% fremmøde (ift. de 8 faste)

- Skadesfri

- Individuel samtale med cheftræner og forældre (under 18 år). Her tages udgangspunkt i svømmerens dagligdag, med henblik på sikring af dual karriere og Sport-Life balance. Derudover laves en subjektiv (medmindre objektivitet kan opnås) vurdering på indsats og udbytte af eksisterende træning.

Andet:

Cheftræneren har mulighed for, i dialog med andre ansvarlige trænere, svømmeren selv og dennes forældre (under 18) at tilbyde en subjektiv udtagelse.

Det sker primært på baggrund af positiv udviklingskurve, samt opfyldelse af alle ikke resultatmæssige udtagelseskriterier.

Her vil der altid tages højde for en individuel samarbejdsaftale og forventningsafstemning.