Efter generalforsamlingen 18. juni 2020 udgøres bestyrelsen af:


Formand for HSC og Sponsorudvalget
Dorte Krabbe
E-mail: formand@hsc-holstebro.dk 

Kasserer og formand for Aktivitetsudvalget
Heidi Dahl Lindholm
E-mail: kasserer@hsc-holstebro.dk

Bestyrelsesmedlem og K-udvalgsformand 
Claus Drechsler
E-mail: cd@d-marine.dk

Bestyrelsesmedlem, næstformand og  formand for breddeidrætsudvalget
Tore Sandbøl
E-mail: tgsandbol@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og medlem af Aktivitetsudvalget
Sine Brixen
E-mail: sinebrixen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og medlem af k-udvalget
Peter Mejls Hansen
E-mail: mejls@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem og medlem af breddeidrætsudvalget
Jesper Dürr Christensen 
E-mail: durrjesper@icloud.com

Intern revisor
Thomas Liboriussen