HOLSTEBRO SVØMMECLUB

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING-NYDATO

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Onsdag den 28. april 2021 kl. 19.00

Vi indkalder som foreskrevet i vedtægterne.

Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til formand@hsc-holstebro.dk

Dagsorden offentliggøres når tid og sted ligger fast.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

OL PARTNERE