HOLSTEBRO SVØMMECLUB

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING - UDSAT

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 19.00

Vi indkalder som foreskrevet i vedtægterne, men forudser at der kan forkomme en udskydelse til midt i april.

Herom når dette ligger fast.

Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til formand@hsc-holstebro.dk

Dagsorden offentliggøres når tid og sted ligger fast.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

OL PARTNERE