Skip Navigation Links
Medlemslogin Opret profil

Efterår 2017 14.08.2017  -  20.12.2017
Vejledning

Soppebassin (soppe)
SOPPEBASSIN 
I forbindelse med at der er vandhunde- og piratfiskehold i undervisningsbassinet kan mindre søskende bade i soppebassinet med opsyn af en forælder i den tid, som de større søskende får undervisning. Ved tilmeldingen skal det oplyses, hvem den/de større søskende er (og evt. på hvilket hold).
 
Bemærk: Vandet i soppebassinet er varmere end i undervisningsbassinet. Derfor fraråder vi, at børn på svømmehold opholder sig i soppebassinet lige inden undervisning, fordi det så føles meget koldt at komme i gang med undervisningen. Soppebassinet er primært beregnet som aktivitet for små søskende.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (7)

Søndags-Familiehold (sfami)
SØNDAGS-FAMILIEHOLD
I forbindelse med at der er undervisning om søndagen, kan husstanden (forældre + søskende på samme adresse) svømme i nogle baner i den lave ende af det store bassin. Der er ikke svømmeundervisning/træning, men der vil være en livredder til stede i hallen.
 
Bemærk: Dette er et ekstra-tilbud, så det er en forudsætning for tilmelding til Søndagsfamilieholdet, at mindst ét medlem af husstanden i forvejen er tilmeldt et almindeligt hold i svømmeklubben. Oplys venligst ved tilmelding, hvem der er medlem.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

Søstjerner med forældre (sømed)
SØSTJERNER med forældre
 
Forudsætninger:
Børn uden nogen færdigheder inden for svømning - udover måske babysvømning.
 
Formål:
Det overordnede formål med søstjerner er tilvænning til vandet. Der arbejdes med generelle svømmefærdigheder for at udvide kendskabet og trygheden ved vandet.
 
Sæsonens læringsmål:
 • Elementskifteprøve
 • At hoppe fra kanten i vandet uden hjælp
 • Prøven handler om at lære, at vandet ikke er farligt og at komme i fra kanten, der kan arbejdes med rul fra plade/kant, kravle i vandet mm inden selve hoppet laves.
 • Vejrtrækningsprøve
 • At kunne dykke hele kroppen under vand 
 • Gør det sjovt for barnet at få ansigtet under vand, metoder til at komme til det endelige mål kan være plaskelege, svømme gennem en hulahopring etc.
 • Balanceprøve
 • Flyde på mave og ryg med eller uden bælte 
 • Må gerne gøres med bælte eller to bælter – vinger er FORBUDT!!!
 • Selvredningsprøve
 • Hoppe i vandet, flyde på ryggen i 10 sekunder og selv svømme ind til kanten.
Vejledende:
 
Svømmetid: 30 minutter
 
Bassintype: Undervisningsbassinet.
 
Instruktørbesætning: 1 instruktør + eventuelt en hjælpeinstruktør
 
Aldersgruppe: 2-4 år. Alderen er ikke afgørende, vigtigst er at barnet ikke i forvejen har gennemgået en vandtilvænning og opfylder sæsonens læringsmål.
 
Generelle informationer:
Svømmebriller er påkrævet (ikke dykkermaske), badehætte anbefales til langt hår, ellers sørg for at håret er sat med hårelastik. Der benyttes ikke svømmevinger på søstjerner, i stedet kan 1-2 bælter anvendes.
Det er en god idé, at barnet har en våddragt på, da det ikke er et varmtvandsbassin.
Våddragten kan f.eks. købes gennem vores webshop.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (6)

VANDHUNDE (vand)

VANDHUNDE

Forudsætninger:
Vandtilvænnede børn som opfylder læringsmål og indhold for søstjerner. Samtidig vægtes det, at barnet motorisk og mentalt er klart motiveret for indlæring af grove svømmespecifikke bevægelser.
Formål:
At udvikle basale svømmefærdigheder: elementskifte(udspring), vejrtrækning(dykning), balance(flydeøvelser) og bevægelse. Rygcrawl introduceres som første stilart. Der arbejdes desuden med benspark på maven samt delfinbevægelse. Undervisningen bygger på læring gennem leg.
Sæsonens læringsmål:
- Balanceprøve – Flydeprøve
        - Skal helst forsøges at laves uden bælte, barnet skal ligge på maven og flyde i ca. 10 sekunder og på ryggen i minimum 30 sekunder.
- Vejrtrækningsprøve – Dykkerprøve 1
        - For at kunne samle en ring eller lignende op fra bunden ved brug af hænderne er det en fordel at lære børnene, at når de skal dykke, er opdriftsmidler (bælter) ikke hensigtsmæssige, derfor bør prøven laves uden.
- Elementskifte – kolbøtte fra kant eller plade ned i vandet
- Bevægelsesprøve – rygcrawl
        - 12-15m uden stop fra den ene ende til den anden i det lille bassin. – Skal meget gerne laves uden bælte!
Vejledende:
• Svømmetid: 30 minutter.
• Bassintype: Undervisningsbassinet
• Instruktørbesætning: 1 instruktør, eventuelt 1 hjælpeinstruktør
• Aldersgruppe: 5-8 (10) år, alderen er ikke afgørende, vigtigst er at barnet er vandtilvænnet og har færdigheder der svarer til søstjerner.
Generelle informationer:
Svømmebriller er påkrævet (ikke dykkermaske), badehætte anbefales til langt hår, ellers sørg for at håret er sat med hårelastik. Der benyttes ikke svømmevinger på vandhunde, i stedet kan 1-2 bælter anvendes.
Den bedste indlæringsalder er, mens børnene er 5 år.
 
Bemærk: Forældre, hvis børn svømmer om søndagen, kan tilmelde sig vores ekstra-hold, "Søndags-familiehold", hvor hele husstanden får adgang til svømmehallen og saunaen hver søndag i hele sæsonen.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (16)

PIRATFISK (pirat)
PIRATFISK
Forudsætninger:
Det forventes, at barnet er helt tryg ved vand. Opfylder læringsmålene for vandhunde, samt er motiveret for indlæring.
Formål:
Hovedmål for sæsonen er at lære crawl med vægt lagt på teknik og tryghed i vandet. Samtidig videreudvikles rygcrawl og delfinbevægelser.
Videreudvikle basale svømmefærdigheder: elementskifte(udspring), vejrtrækning(dykning), balance(flydeøvelser) og bevægelse.
Mål for sæsonen er også at komme af med bælte. Undervisningen bygger på læring gennem leg, dog fylder den direkte svømmeundervisning omkring halvdelen.
Sæsonens læringsmål:
- Elementskifte – Hovedspring
        - eller lignende hvis ikke barnet er trygt ved at skulle besøge det store bassin.
- Vejrtrækningsprøve – Dykkerprøve 2
        - For at kunne dykke tilfredsstillende med egen kontrol, er det en fordel at lære børnene at når de skal dykke, er opdriftsmidler (bælter) ikke hensigtsmæssige, derfor skal prøven laves uden.
- Balanceprøve – Kolbøtteprøve
        - Svømmere skal forevise at lave en forlæns og baglæns kolbøtte, helst fra mave/rygliggende. Det kan dog accepteres, at man hopper fra bunden.
- Bevægelsesprøve – Crawl og rygcrawl
        - Svømme 12-15m crawl og ca. 25m rygcrawl.
Vejledende:
• Svømmetid: 30 minutter.
• Bassintype: Undervisningsbassin samt besøg i det store bassin
• Instruktørbesætning: 1 instruktør, eventuelt1 hjælpeinstruktør
• Aldersgruppe: 6-9 år, alderen er ikke afgørende, vigtigst er at barnet er vandtilvænnet og har færdigheder, der svarer til vandhunde.
Generelle informationer:
Svømmebriller er påkrævet (ikke dykkermaske), badehætte anbefales til langt hår, ellers sørg for at håret er sat med hårelastik.
Der benyttes ikke svømmevinger i Holstebro Svømme Club.
I starten af sæsonen kan 1 bælte benyttes, men vi arbejder på hurtigt at komme af med hjælpemidlerne.
 
Ekstra-tilbud: Forældre, hvis børn svømmer om søndagen, kan tilmelde sig "Søndags-familiehold", så får hele husstanden adgang til svømmehallen og saunaen hver søndag i hele sæsonen. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (10)

Voksen vandskræk (V-Skr)
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

BOBLERE (bob)
BOBLERE
Forudsætninger:
Det forventes, at barnet kan svømme uden bælte på lavt vand, samt kan opfylde læringsmål for piratfisk
Formål:
At udvikle større færdigheder i crawl, rygcrawl og delfinbevægelse.
Desuden arbejdes med grundprincipperne i brystsvømning.
Teknik afpudses med elementskifte, vejrtrækning, balance og bevægelse. Ind imellem krydres undervisningen med leg, men undervisningen fylder på dette niveau næsten hele tiden ud.
Sæsonens læringsmål:
- Balanceprøve – Balanceben.
        - 25m ben med armene langs siden (rotations/balanceben), der skal være korrekt rotation i vandret akse, rotationen skal primært stamme fra skuldre.
- Vejrtrækningsprøve – dykkerprøve 3
       - 12-15m streamline flyben under vandet
- Elementskifte – udspringsprøve
       - Salto fra kanten, gerne forlæns og baglæns.
- Bevægelsesprøve – Bryst, crawl og rygcrawl
       - 25m brystsvømning + 50 m crawl og rygcrawl med korrekte vendinger
Vejledende:
• Svømmetid: 40min
• Bassintype: der svømmes i den lave ende af det store bassin (dybde: 120 cm), evt. med besøg i den dybe ende
• Instruktørbesætning: 1 instruktør + eventuelt 1 hjælpeinstruktør
• Aldersgruppe: 6-8 år, alderen er ikke afgørende, vigtigst er at barnet kan klare sig uden bælte på lavt vand og har gennemgået indlæring der svarer til piratfisk.
Generelle informationer:
Svømmebriller er påkrævet (ikke dykkermaske), badehætte anbefales til langt hår, ellers sørg for at håret er sat med hårelastik. Der benyttes som udgangspunkt ikke opdriftsmidler på boblere. I starten kan et enkelt bælte bruges pga. tilvænning til det store bassin.
 
Ekstra-tilbud: Tilmeld dig "Søndagsfamilie-hold", så får hele husstanden adgang til svømmehallen og sauna hver søndag i hele sæsonen.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (9)

FLYVEFISK (fly)
FLYVEFISK
Forudsætninger:
Opdriftsmidler anvendes ikke. Har færdigheder der svarer til boblere læringsmål.
Formål:
Der undervises med fokus på stilarterne: Ryg, bryst og crawl. Derudover udvides kendskabet til butterfly specielt med fokus på delfinbevægelser.
Vendinger finpudses og startspring/hovedspring videreudvikles.
Glæden ved svømning er i centrum.
Holdet fungerer desuden som en klargøring til aspirantordning i konkurrenceafdelingen eller alternativt som en overgang til motionsafdelingen.
Sæsonens læringsmål:
- Elementskifteprøve – Startspring
- Vejrtrækningsprøve – dykkerprøve 4
- Balanceprøve – vendinger i alle stilarter
- Bevægelsesprøve – alle stilarter
Vejledende:
• Svømmetid: 40min 
• Bassintype: der svømmes i den lave ende i det store bassin, evt. med besøg i den dybe ende 
• Instruktørbesætning: 1 instruktør + eventuelt 1 hjælpeinstruktør
• Aldersgruppe: 7-9 år, alderen er ikke afgørende, vigtigst er barnet kan klare sig uden bælte og har gennemgået indlæring, der svarer til boblere
Generelle informationer:
Svømmebriller er påkrævet (ikke dykkermaske), badehætte anbefales til langt hår, ellers sørg for at håret er sat med hårelastik. Ingen brug af opdriftsmidler.

Ekstra-tilbud: 

Tilmeld dig "Søndags-familiehold". Så får hele husstanden adgang til svømmehallen og sauna hver søndag i hele sæsonen.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

FLYVEFISK - SPECIAL (spec)
Børn med indlæringsvanskeligheder eller mindre handicap har lige så stor glæde ved svømning som alle andre. Men det kan godt knibe med at følge lektionsplanen sammen med jævnaldrende børn.
 
På ”Flyvefisk Special” kigger vi ikke så meget på lektionsplaner. Det gælder om at have det sjovt og at få noget sund motion – og så lærer man svømning i det omfang, man kan og har lyst.
 
Hvis der er behov for det, må en forælder eller voksen hjælper svømme sammen med barnet uden beregning.
 
Undervisning og træning foregår i den lave ende af det store bassin (120 cm dybde). Du skal selv medbringe svømmebriller, men klubben har alle øvrige hjælpemidler, f.eks. bælte.
 
Bemærk: Forholdene er desværre ikke kørestolsvenlige.
 
Kontakt evt. klubben, hvis du har spørgsmål inden tilmelding.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Hsc Speed (HSCsp)
Holdet henvender sig til konkurrencesvømmere i aldreren 15-20 år, holdet er for dem der ikke ønsker eller ikke kan passe træningen på vores eksisterende K-hold. Dermed er der mulighed for at dyrke svømningen på et lidt andet niveau.
Det forventes at når man kommer til træningen på holdet ønsker man også at lave den træning der bliver tilbudt.
Træningen vil bære præg af høj intensitet og sprintbetonet træning.
Vi anbefaler gerne at man tager en snak med cheftræner Nikolaj Skovmose, inden man tilmelder sig holdet for at sikre man er på vej i den rigtige retning.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Svømme-fitness (s-fit)
SVØMME-FITNESS - Nu med vaskebræt! 
Juniorspeed-svømmere er for 12-18-årige, som allerede har lært at svømme, og som gerne vil træne seriøst uden at deltage i egentlige svømmestævner.
 
Vi træner tre gange om ugen - både i bassinet og i klubbens eget fitnessrum -  så hvis du gi’r den gas til træning, kommer du i topform og får en smuk, stærk krop - og du kan næsten ikke undgå at få en flad mave!
 
Udover vandtræningen er der ca. ½ times "dry land" hver gang - altså træning på land i fitnessrummet.

Dry land-træningstider 2. halvår 2016

 • Tirsdag   kl. 19:40 - 20:30 (efter svømning)
 • Torsdag  kl. 18:50 - 19.30 (før svømning)
 • Lørdag    kl. 12:50 - 13:30 (efter svømning)
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Vild med vand (vmv)
NYHED: Okay, du har lært at svømme – men helt ærligt: Livet er for kort til at ligge og padle frem og tilbage, frem og tilbage… Whatever! Action, please!
 
Her tager vi ikke svømning så højtideligt. Det bliver f.eks. svømme-tagfat, boldspil, dykkeøvelser, træning i salto-udspring eller andre tricks, som man kan score med på ferien næste sommer. Der bliver også tid til en tur i Badeland eller Friluftsbadet, hvis vejret er til det.
 
Kom an og få buksevand!
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Svømmefitness Junior (Jf)
SVØMME-FITNESS - Junior (ca. 9 - 12 år)
 
Du har fået den basale svømmetræning og synes, at du kan svømme sådan rimelig okay. Så er Svømmefitness Junior et rigtig godt tilbud til dig: Her har vi fokus på motion, sjov og ballade - og ikke så meget svømmeundervisning.
 
Svømning er nemlig sjov og sund motion, hvor alle kan være med. Vi træner først i svømmebassinet - både ved at svømme baner frem og tilbage og ved at lege en masse sjove lege i bassinet. Og hvergang er der også dryland træning ca. 30 minutter med lidt mere træning i klubbens egen gymnastiksal eller udendørs, hvis vejret er godt.
 
Med to gange træning om ugen får du sund motion og træning af styrke, balance og koordination i gymnastiksalen.
 
På Svømmefitness Junior får du glæden af at være en del af et hold, men samtidig får du individuel fysisk træning, som er tilpasset lige præcis dit træningsniveau, dine svømmefærdigheder og din fysiske udvikling. Så uanset om du er høj, lav, smal, bred, hurtig svømmer, langsom eller et sted midt imellem, skal vi nok sørge for, at du får masser af sjov motion. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Motion (motio)

VOKSEN - MOTION

På motionsholdene kan motionisterne henvende sig til træneren og få vejledning om svømmeteknik og evt. få lavet et svømmeprogram. Holdet forudsætter, at man kan svømme - til husbehov - resten bliver lært. På de andre voksenhold findes to kategorier af svømmere, dels motionssvømmere dels begyndersvømmere. Motionssvømmerne ønsker ofte at passe sig selv i bassinet. Instruktøren på kanten er dog klar med gode råd og vejledning, hvis man beder om det.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Motion 2x (moti2)
VOKSEN - MOTION - 2 gange om ugen.
 
Holdet henvender sig til motionister, som ønsker at gøre lidt mere ud af svømningen - f.eks. som led i træning til triathlon eller som supplement til løbetræning.
 
Træneren kan tilbyde hjælp til at udarbejde et individuelt træningsprogram til hvert træningspas, og instruktøren vil undervise i korrekt svømmeteknik, hvis det ønskes. Holdet forudsætter, at man kan svømme - i hvert fald til husbehov - resten kan læres. På de andre voksenhold findes to kategorier af svømmere, dels motionssvømmere dels begyndersvømmere.
 
Motionssvømmerne har ikke fælles øvelser eller instruktion. Mange svømmere ønsker at passe sig selv i bassinet, så det er op til den enkelte svømmer, om man ønsker vejledning fra instruktøren.
 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Begynder - Niveau 1 (niv-1)

VOKSEN BEGYNDER - NIVEAU 1

Du har aldrig rigtig lært at svømme og lider måske også af vandskræk. Så kan det være svært at komme i gang, men vores instruktør er meget tålmodig og særligt uddannet til at hjælpe voksne begyndere. Flere af klubbens voksne motionssvømmere er begyndt her.
 
Svømmeundervisningen er god motion, og du får samtidig muligheden for stor personlig udvikling ved at overvinde dig selv.
 
Bassinet er 120 cm dybt, så du kan sagtens bunde. Og din instruktør, som er uddannet livridder, har kun dit hold at passe på, så der er altid nogen i nærheden til at passe på dig. Ved nogle øvelser er instruktøren selv med i vandet og kan tilbyde en støttende hånd, hvis det kniber med flydeevnen.
 
Tilmeld dig og få bekræftet, at man aldrig bliver for gammel til at lære!
 
Bemærk: Vi har en (undskyld udtrykket) "flydende" overgang mellem "Voksen begynder - niveau 1" og "Voksen begynder - niveau 2". Hvis du udvikler dig hurtigt eller føler, at du passer bedre ind på "niveau 2", kan du gratis flytte til det andet hold efter aftale med din instruktør.
 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Begynder - Niveau 2 (niv-2)

VOKSEN - BEGYNDER - NIVEAU 2

Der er ikke fælles øvelser/instruktion på dette hold. Nogle deltagere på "niveau 2"-holdet kan godt svømme til husbehov, men nyder godt af trygheden ved at have en instruktør/livredder lige ved siden af bassinet hele tiden, mens de svømmer baner for motionens skyld.
 
Andre deltagere kan ikke svømme, og andre igen mangler instruktion i en enkelt af svømmedisciplinerne, f.eks. crawl eller rygcrawl, mens det går fint med de andre stilarter. Deltagernes færdigheder er med andre ord meget forskellige.
 
Som begynder-svømmer forventer din instruktør ikke, at du kan svømme, men har du lyst til at blive dygtigere, kan du få den hjælp, du har brug for.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

XL-motion (xl)

XL-MOTION - Ingen adgang med vaskebræt og smalle hofter!

Rigtige kvinder spiser dessert, og kvinder med brede hofter lever længere, end de mænd der kommenterer det. 
Rigtige mænd vejer mindst 100 kg – og hvis din ”airbag” er pustet op, bliver det jo kun nemmere at flyde ovenpå.  
Her er der ingen, der fniser, hvis badedragten er i plus-størrelse, og vi har det rigtig sjovt sammen.
 
 Svømning er en effektiv og samtidig skånsom motionsform, som alle kan holde til uanset alder og vægtklasse, så du har intet at miste – måske bortset fra et par kilo…
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Vandgymnastik (vgym)

VANDAEROBIC/VANDGYMNASTIK

Vores mest populære motionshold, hvor ghettoblasteren er skruet helt op med god musik og sjove øvelser.
Her er der ingen svømning. I stedet står, går, løber og hopper du i bassinet. Du bliver forpustet, men der er stadig lige præcis luft nok til, at du også kan grine. Meget!
 
Træning foregår i den lave ende af det store bassin (120 cm dybde), så du behøver ikke kunne svømme for at være med.
At gymnastikken udføres i vandet betyder, at ryg og led belastes minimalt i forhold til udbyttet.

Tip: Nogle deltagere foretrækker at have et par tynde bomuldssokker på, så man bedre kan stå fast i bassinet.
 
Bemærk: Deltagelse på holdene er meget populært, hvorfor tilmelding bør foretages snarest, hvis du vil sikre dig en plads.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (2)

Vandpolo (vpolo)

VANDPOLO

Et tilbud i Holstebro Svømmeclub der henvender sig til unge fra 14 år og opefter. Hver tirsdag aften mødes vi til en ordentlig omgang vandpolo. Her er der lagt vægt på træning, kammeratskab og glæde ved boldspil. Du skal kunne svømme for at være med, resten lærer du.
 
Du er meget velkommen til bare at møde op, og prøve kræfter med en sjov og anderledes svømmeaktivitet.
Du er også velkommen til at kontakte
Michael Christensen
michael@lokalhistorisk-arkiv.dk
mobil 61 77 87 96 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Pensionisthold (pen)
PENSIONISTHOLD 
Pensionister som ønsker at motionere sammen med andre. Der er plads til at svømme eller blot hygge sig i vandet med ligestillede. Klubben giver en kop kaffe efter svømningen.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

B&K-Udvalg (B&K)
B&K-udvalgsmedlemmerne kan her få lidt afslapning sammen med øvrige udvalgsmedlemmer samt deres nærtstående familiemedlemmer.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (0)

Masters (mast)
Mastersholdet eller sprintholdet er for dig, der typisk er fhv. konkurrencesvømmer, men stadig har lyst til at "træne" lidt.

Vi træner hver tirsdag aften kl. 19.30 til 21.00 samt lørdag kl. 12.40 til 14.00. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på hsc@hsc-holstebro.dk
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passive medlemmer (pas)
Holdet består af passive medlemmer, som ønsker at bidrage lidt til klubben. Her kan f.eks.  være forældre, bedsteforældre, tidligere svømmere osv., som har lyst til at hjælpe klubben økonomisk i forbindelse med de arrangementer, der skal til for at forstærke sammenholdet blandt svømmerne.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

T-hold (thold)
Holstebro Svømme Club har et struktureret program for talentudvikling. Det betyder bl.a., at vores talentudvikler jævnligt besøger hold i svømmeskolen for at spotte talentfulde børn.
 
De dygtigste piger blandt konkurrencesvømmerne bliver udtaget til talentholdet i 7-9 års alderen, mens drengene typisk bliver udtaget i 8-10 års alderen. Kontakt svømmeklubben, hvis dit barn også er interesseret.
 

På T-holdet træner vi teknik, fart og sjov. Vi snuser til stævner og deltager mest i begynderstævne, men enkelte overnatningsstævner tilbydes også.

Vigtigst på Talentholdet er at blive så dygtige svømmere som muligt så derfor arbejder vi meget koncentreret med at gøre alle fire stilarter så gode som muligt, samt ikke mindst grundstammen som er et godt benspark bliver udviklet. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Junior og Seniorhold (Ju/Se)
Junior og Seniorsvømmere som træner 8-10 gange om ugen. Dette er klubbens højeste holdniveau og er et udtaget hold.
 
Hvis du vil vide mere om dette hold kontakt cheftræner: Nikolaj Skovmose - Nikolaj.hsc@gmail.com eller 61264388 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Årgangshold (Årg)
Årgangsholdet. Dette er for klubbens bedste årgangssvømmere og er træning målrettet mod udvikling af en langsigtet svømmekarriere.
 
Dette er et udtaget hold.
 
Hvis du vil vide mere om holdet kontakt årgangstræner: Mads Maj - madsmaj@hotmail.com eller 30345198 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

vores sponsorer