HSC Age Group

Info

HSC Age Group

Målgruppe: Årgangssvømmere

Holdstørrelse: 20-24 svømmere

Holdbeskrivelse:

HSC Age Group er for de svømmere der opfylder Dansk Svømmeunions kriterier for årgangssvømning.

Svømmerens ønske om personlig udvikling og glæden ved svømning og træning er det primære formål med HSC Age Group, derudover arbejdes der mod udvikling i sportslig og personlig retning der fremadrettet vil give lyst og mulighed for at fortsætte svømmekarrierern på HSC Elite eller HSC Delevopment.

Der trænes mod to årlige sæsonmål deltagelse og evnen til at præstere ved nationale og/eller internationale årgangsmesterskaber.

Det er ikke et krav at du er kvalificeret til disse, men det forventes at hvis du er, så er deltagelse en selvfølge.

Der vil på holdet blive udbudt træning der tager udgangspunkt i ATK 2.0 (aldersrelateret træningskoncept). Det betyder at deltagere på HSC Age Group stille og roligt bevæger sig ind i perioden der hedder specialiseringsårene.

Ift svømning ligges der stor vægt på udvikling af de allerede indlærte kompetencer indenfor:

- Generel bevægelse

- Stilartsoptimering

- Træning for at lære at konkurrere

De fire stilarter og færdigheder der hører til disse bliver ligeværdigt vægtet og der fokuseres på en bred svømmemæssig udvikling med overordnet fokus på IM, der kræver en hvis mestringsgrad i alle stilarter.

En meget vigtig del af træningen på HSC Age Group, er landtræningen.

Her arbejdes der struktureret med videreudvikling af generelle bevægelser og motoriske færdigheder, vi begynder også så småt at arbejde mod færdigheder der skal klargøre mulighed for udvidet fysisk træning på land.

Der fokuseres meget på svømmernes evne til at udvikle færdigheder indenfor så mange forskellige bevægelsestyper som muligt. Derudover er landtræningen en meget vigtig del af en generel skadesforebyggende træning og opbygning af kompetencer der understøtter en langvarig svømme og idrætskarriere.

På HSC Age Group vægtes det sociale meget højt, og der prioriteres tid på udvikling af sammenholdet internt i gruppen. Derfor vil der løbende blive arrangeret sociale tiltag som ikke omhandler svømning. Samtidig med at der fokuseres på deltagernes evne til at indgå i forskellige sociale grupper på tværs af køn og alder.

Udover den fysiske og tekniske træning vil der i lige grad blive vægtet læring i mentale færdigheder der bedst muligt understøtter dem der hvor de er i deres nuværende udvikling samt i et fremtidsperspektiv.

Udtagelseskriterier

For at sikre en god holddynamik og mulighed for fælles udvikling af færdigheder, sker deltagelse på HSC Age Group altid efter udtagelse fra Årgangstræner og/eller Cheftræner.

Der foreligger ingen formelle sportslige kriterier for at blive udtaget, dog forventes det som udgangspunkt at svømmere på HSC Årgang har været gennem HSC Talent eller lignende hold i andre klubber.

Det vigtigeste for udtagelse til HSC Age Group er en tydelige glæde og vilje, der viser svømmerens ønske og engagement i udvikling af kompetencer forbundet med svømning og sport generelt.

Det vægtes højt at en svømmer på HSC Age Group formår at indgå i et Team, da holdet og sociale aspekter vægtes højt. Derfor er det også vigtigt at svømmerene kan modtage kollektive beskeder samt udviser en positiv og åben adfærd overfor samspil med de andre deltager på holdet.

Træningsmængde:

Som udgangspunkt forventes der en løbende progression af træningsmængden på HSC Age Group. Det betyder at fø

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

920
Mandag Tid: 15:45 - 17:15
Sted: Holstebro Badeland store bassin lav ende, Svømmehallen
Tirsdag Tid: 05:45 - 07:15
Sted: Holstebro Badeland store bassin lav ende, Svømmehallen
Tirsdag Tid: 18:00 - 19:00
Sted: Holstebro Badeland store bassin lav ende, Svømmehallen
Onsdag Tid: 15:45 - 17:15
Sted: Holstebro Badeland store bassin lav ende, Svømmehallen
Torsdag Tid: 05:45 - 07:15
Sted: Holstebro Badeland store bassin lav ende, Svømmehallen
Torsdag Tid: 15:45 - 17:15
Sted: Holstebro Badeland store bassin lav ende, Svømmehallen
Fredag Tid: 05:45 - 07:15
Sted: Holstebro Badeland store bassin lav ende, Svømmehallen
Søndag Tid: 16:30 - 18:00
Sted: Holstebro Badeland store bassin lav ende, Svømmehallen
Træner: Karsten Jensen / Lærke Ravn Jensen / Martin Grønning /
Periode: 10.01.2022 - 26.06.2022
Tilmeldte: 12/22
Rabat: 40%
Pris: 1575 kr. 945 kr.
Tilmeld

OL PARTNERE