Her er referatet fra generalforsamlingen den 18 juni 2020. Det har taget noget tid, at få afholdt generalforsamlingen pga. corona virus men nu er den her.
 
Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende poster: 
 
Formand: Dorte Andersen Krabbe - formand@hsc-holstebro.dk
Kasserer: Heidi Lindholm - kasserer@hsc-holstebro.dk 
Næstformand: Troels Iversen - troelsiversen@gmail.com
K-udvalgsformand: Claus Drechsler - cd@d-marine.dk
Breddeudv. formand: Tore Sandbøl - tgsandbol@gmail.com
Sponsorudvalg: Dorte Andersen Krabbe - formand@hsc-holstebro.dk
Arrangement udvalg: Heidi Lindholm - kasserer@hsc-holstebro.dk
 
Her er link til referatet fra generalforsamlingen og budget for 2020 
 
 

OL PARTNERE