HSC Development 

Målgruppe: Junior og Seniorsvømmere

Holdstørrelse: op til 20 svømmere

Holdbeskrivelse:

HSC Development er et seriøst K-hold, der tilbydes stævner, det betyde også at det forventes der deltages til minimum 3 stævner pr år (august-juli), dog tilbydes der som udgangspunkt ikke deltagelse i nationale mesterskaber.

HSC vil prioritere at holdet er et attraktivt tilbud, til de svømmere, der enten ikke ønsker HSC Elite, eller er i et udviklingsforløb hvor de sportslige kriterier til HSC Elite ikke er opfyldt.

Træningen er primært bygget op omkring fokus på 50-100 (200)m distancer, og tager så vidt muligt udgangspunkt i den enkelte svømmer.

Generelle retningslinier:

På de faste træninger er det et krav at trænerens anvisninger følges, det er ansvarlig og daglig træner der i samarbejde udvikler træningsplanlægning og programmer ud fra et overordnet perspektiv omkring deltagelse i stævner.

Der vil blive lavet en planlægning der understøtter topningsbaseret træning mod 2-3 årlige topninger

Udtagelseskriterier:

- Junior eller Seniorsvømmer som kommer fra øvrige hold i K-afdelingen eller andre klubbers K-afdeling.

- Træningsmængde på HSC Age Group (hvis man kommer fra dette hold) er opfyldt ift. individuel aftale, med et fremmøde på minimum 80%.

- Skadesfri eller i et individuelt forløb ift genoptræning under dialog mellem sundhedsfaglige personer, svømmetræner, fysisk træner.

- Positivt sammenspil med miljøet i klubben/holdet

- Understøttelse af klubbens kultur og værdier

- Interesseret i egen udvikling og deler viden med andre

- Udvise en tydelig engageret tilgang til holdet træninger og fælles aktiviteter.

- Søger socialt samvær med andre - (søger t bidrage positivt til teamkultur)

- Bidrager til holdets fælles opgaver

- Sammenspil skole og svømning (dual karriere)

Træningsmængde:

Minimum er 4 pas pr uge

Der tilbydes 6 faste træninger og mulighed for mere hvis ønske.

Såfremt en svømmer ligger under 4 træninger pr uge i snit over 2mdr vil der blive indkaldt til samtale mellem træner og svømmer (evt. forældre), det sker med henblik på at få præciseret holdets retningslinier samt åbne for dialog omkring årsager til fraværet.

Ved gentagne perioder med ikke opfyldt minimumskriterier for træning vil en svømmer ikke længere kunne få tilbudt plads på holdet og der findes et alternativt tilbud.

Som udgangspunkt vil der blive lavet individuelle aftaler med hver enkel svømmer, som tager hensyn til deres mål og evner ift. deltagelse på holdet.

Ud fra denne aftale fastsætter træner og svømmer i samarbejde antal faste ugentlige træninger. Denne aftale er som udgangspunkt viden der bør deles med resten af holdet, det anbefales da vi ønsker en kultur på holdet, der understøtter en seriøs tilgang til træningen og de indgåede aftaler.

Hvis aftalen indebærer mere end 4 faste træninger pr uge er der minimum et fremmøde på 85%.I specielle tilfælde er det muligt for træneren at lave en aftale omkring nedsat træningsmængde.

Træningsplanen indeholder både svømmetræning og landtræning, et træningspas der indeholder begge, tæller dermed kun hvis begge dele opfyldes. I enkelt tilfælde og kun efter aftale med trænerteamet, der er tilknyttet holdet, kan landtræning udføres på egen hånd i andre end klubbens lokaler. For at sikre en ordentlig træningsplanlægning der harmonerer med svømmetræningen vil selvkørende landtræning skulle godkendes af trænerteamet.

Andet:

I dialog mellem Cheftræner, ansvarlig træner, daglig træner og svømmer kan der i visse tilfælde gøres undtagelse for regel om deltagelse i nationale mesterskaber.

HSC Development kan være det rette tilbud til en svømmer der, på trods af resultatmæssig godkendelse, ikke vurderes at være klar til HSC Elite. Det kan være grundet træningserfaring, længerevarende skadesforløb eller andre sportslige/personlige hensyn.

HSC Development kan tilbydes til enkelte grp 2 årgang hvis der menes det er nødvendigt, samt at de viser tilfredsstillende modenhed til at begå sig med de ældre i hverdagen.

Kontakt:
 
Karsten W. Jensen - Sportslig ansvarlig træner
Mail: karsten.winther.jensen@gmail.com
Martin Grønning - Primært træner i hverdagen
Mail: Speedoswimmermartin@gmail.com
 

OL PARTNERE