Holdbeskrivelse - Junior / seniorholdet

JUNIOR/SENIOR HOLDET ER HOLSTEBRO SVØMMECLUB'S FØRSTEHOLD, OG SVØMMERNE PÅ DETTE HOLD REPRÆSENTERER KLUBBENS ABSOLUTTE BEDSTE SVØMMERE.

Svømmere på junior/seniorholdet udtages af cheftræneren og tilbud om deltagelse på dette hold er udelukkende på baggrund af udtagelse.

Der laves en individuel målrettet udviklingsplan for hver enkel svømmer, med 2-3 årlige opfølgende samtaler. Der forventes en meget stor grad af selvdisciplin og målrettethed med træningen samt ønske om at deltage i stævner, hvor man er kvalificeret/udtaget. Det forventes, at svømmere på holdet har en meget seriøs indstilling til deres træning.

Der laves en individuel tilrettet træningsplan som indeholder 8-10 vandtræninger og 3 eller flere træninger på land. Der tages her udgangspunkt i svømmerens hverdag i form af skole og ikke mindst deres individuelle behov for træning der understøtter maksimal langsigtet udvikling.

Antal svømmere: Maksimalt 24 svømmere

Alder: Holdet består som udgangspunkt af klubbens junior- og seniorsvømmere, der har niveau og lyst til dette. Enkelte ældste gruppe årgangssvømmere kan undtagelsesvis være udtaget til holdet.

Stævner: Hovedmål på holdet er nationale eller internationale mesterskaber og træningen er planlagt efter at præstere til disse. Der deltages yderligere i regionale mesterskaber efter behov for individet, samt diverse cupstævner tilbydes.

Træningslejre/ophold: Der er en gang om året en træningslejr i enten udland eller indland af varighed på 7-14 dage, der skal forventes en stor del egenbetaling ved deltagelse.

Træningsmængde (minimumskrav for deltagelse på holdet): 8-10 vandpas á 75-120min og 3 styrketræninger á 75-90min. Derudover vil der i perioder med skoleferie være mere træning hvis det passer ind i sæsonplanen. Yderligere er der individuel eller fælles landtræning på bassinkanten forbundet med flere af de ugentlige træninger.

Træningsfokus: Træningen vil på holdet være bygget op i cyklusser, der er individuelt afpasset ift. topninger til nationale eller internationale mesterskaber – der forventes 2-3 topninger pr. sæson som varer 49-50 uger.

Der arbejdes på et højt teknisk niveau med kvalitetssikring i bevægelser både på land og i vand.

Generelt tages der hånd om den enkelte svømmer på deres niveau ved hjælp af video og specialiseret teknisk træning. Således arbejdes der mod at svømmerne på junior og senior holdet får en udvidet forståelse for aquadynamiske principper, kropskontrol samt forståelse for intensitetsstyring og fysiologiske energisystemer. I perioder vil dele af svømmetræningen være udskiftet med alternative træningsformer for at udvikle svømmeren til en mere fuldkommen atlet.

Øvrige ting: Enkelte svømmere kan efter individuel aftale have alternative træningstider og former, samt i øvrigt anderledes tilpasset træningsmængde af forskellige årsager. Disse aftaler indgåes med cheftræneren og kan dermed give anledning til indskrivelse på A-seniorholdet.

For yderligere spørgsmål omkring junior/senior holdet kontakt:

Cheftræner Patrick Levisen

Email: dindon84@gmail.com

2077 4898 
 

 

VORES SPONSORER