Efter generalforsamlingen 18. juni 2020 udgøres bestyrelsen af:


Formand for HSC og Sponsorudvalget
Dorte Krabbe
email: formand@hsc-holstebro.dk

Kasserer og formand for Aktivitetsudvalget
Heidi Dahl Lindholm
email: kasserer@hsc-holstebro.dk;  
 
Bestyrelsesmedlem og K-udvalgsformand
Claus Drechsler
email: cd@d-marine.dk

Bestyrelsesmedlem og  Formand for breddeidrætsudvalget
Tore Sandbøl
email: tgsandbol@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem
Sine Brixen
Bestyrelsesmedlem 
Peter Mejls Hansen

Intern revisor
Troels Iversen
  

OL PARTNERE